Bal Karnawałowy Wrocławskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT