Bal Karnawałowy Wrocławskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT 1

Bal Karnawałowy Wrocławskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT